Algemene voorwaarden CFPIANOSERVICE

Pianostemmen en Kleine Reparaties

  1. Tarief
  2. Betaling
  3. Afzegging
  4. Klachten
  5. Pianostemmen op abonnement

1 Tarief

1.1 Onder kleine reparaties worden reparaties verstaan die minder dan 15 arbeidsuren in beslag nemen.
1.2 CFPIANOSERVICE maakt zijn tarief en tariefwijzigingen, voorzover de wijzigingen meer bedragen dan de stijging van de Consumentenprijsindex van het CBS, voor het stemmen van een piano/vleugel en voor reparaties die maximaal 15 arbeidsuren in beslag nemen aan wederpartij bekend.
1.3 Het minimumtarief voor pianostemmen en kleine reparaties bedraagt de voorrijkosten en een half uur werk.
1.4 Mocht een piano niet te stemmen zijn berekenen wij alleen de voorrijkosten.
1.5 Voor werkzaamheden als onder 2.1.1 genoemd die in het weekend uitgevoerd moeten worden geldt het tarief maal twee (200 %).

2 Betaling

2.1 Stembeurten en kleine reparaties als onder 1.1 genoemd worden per pin of contant betaald aan het einde van de werkzaamheden. Indien middels overschrijving via de bank wordt betaald worden administratiekosten in rekening gebracht.

3 Afzegging

3.1 Afzegging door wederpartij van een afspraak voor een stembeurt of een kleine reparatie dient minimaal 24 uur vóór het tijdstip van de afspraak plaats te vinden. CFPIANOSERVICE dient hiertoe wel telefonisch bereikbaar te zijn.
3.2 Indien afzegging als boven bedoeld binnen 24 uur van het tijdstip van de afspraak plaatsvindt, zal CFPIANOSERVICE voorrijkosten en een half uur werk in rekening brengen.

4 Klachten

4.1 Wanneer wederpartij niet tevreden is over de resultaten van een stembeurt dient zij CFPIANOSERVICE hier binnen 48 uur van op de hoogte te brengen en CFPIANOSERVICE de gelegenheid te geven de klachten te beoordelen en indien mogelijk te herstellen.

5 Stemmen op abonnement

5.1 Indien een abonnement voor het pianostemmen wordt afgesloten wordt dit in een overeenkomst of mondeling vastgelegd.
5.2 Deze overeenkomst bevat altijd tenminste:

  • Het aantal stembeurten per jaar;
  • Omschrijving van wat een stembeurt inhoudt

6 Persoonsgegevens

Alle gegevens door u ingevuld in onze invulformulieren zullen alleen door ons gebruikt worden om contact met u op te nemen. Op elk moment kun u ons verzoeken dit te verwijderen of te veranderen